Концепція системи

Реформа децентралізації відкрила простір для реалізації ряду ініціатив і можливостей на рівні громад, проте загострила ризики управлінської спроможності місцевої влади через відсутність єдиного інформаційного простору для горизонтальної і вертикальної інтеграції управлінських систем регіону. Вирішення цієї проблеми є можливим за рахунок запровадження системи обґрунтування, узгодження усіма зацікавленими сторонами, прийняття і контролю реалізації управлінських рішень у сфері управління територіями на основі розбудови регіональної багаторівневої мережі геопорталів.

В області будується система ефективного прозорого демократичного управління територіями на основі розбудови інформаційної електронної технології підтримки прийняття і контролю реалізації управлінських рішень шляхом:

  • забезпечення інвентаризації місцевих і регіональних ресурсів, створення єдиного електронного паспорту ресурсного потенціалу кожної громади як одного з перших кроків до «держави у смартфоні»;
  • покращення взаємодії між собою органів публічної влади на всіх рівнях управління і покращення якість їх управлінських рішень завдяки уніфікації, стандартизації і розмежуванню доступу до усього спектру інформації публічного управління;
  • забезпечення центральних органів управління найбільш актуальною, верифікованою й логічно структурованою інформацією місцевого й регіонального рівня із зручним і швидким пошуком;
  • убезпечення децентралізації реформи від вакууму управлінських рішень на рівні регіону в умовах переходу від районного адміністративно-територіального поділу до системи взаємодіючих об’єднаних територіальних громад (ОТГ);
  • інтеграції Житомирської області в світові інформаційні мережі та ресурси – від соціального забезпечення до сільського господарства, від метеорології до транспортних логістичних потоків, і як результат - створення відктитого інвестиційного простору в регіоні;
  • забезпечення можливості вільного доступу громадян до прийняття управлінських рішень, що суттєво покращить можливості громадськості здійснювати контроль за владою;
  • сприяння підвищенню професійної компетентності та навичок проєктного менеджменту державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, представників неурядових організацій через розробку й реалізацію ними проєктів місцевого й регіонального розвитку на основі систематизованої інформації про регіон.