Термінологія

МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР

державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Складовою частиною  містобудівного кадастру є Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

 

ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

єдина інформаційно-телекомунікаційна система у складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг, з метою отримання визначених цим Законом послуг у сфері будівництва.

 

ГЕОПОРТАЛ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних, що підтримують метадані про геоінформаційні ресурси містобудівного кадастру і забезпечують доступ до них та до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру в Інтернеті 

 

МІСТОБУДІВНИЙ МОНІТОРИНГ

система спостережень, аналіз реалізації містобудівної документації, оцінки та прогнозу стану і змін об’єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної документації та спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів.

 

ВИКОРИСТАННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

 

ДЖЕРЕЛА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

 • державні геоінформаційні ресурси;
 • цифрові масиви профільних геопросторових даних, які містяться у затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;
 • бази даних юридичних і фізичних осіб, порядок використання яких визначається законом.

 

СУБ'ЄКТИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру, та іншими суб’єктами, визначеними цим Законом.

 

ВЕДЕННЯ  МІСТОБУДІВНОГО  КАДАСТРУ  ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  ЗА ПРИНЦИПАМИ:

 • узгодженості завдань  із створення та розвитку містобудівного кадастру із завданнями створення та розвитку державного земельного кадастру,  національної  інфраструктури  геопросторових  даних  та Національної програми інформатизації;
 • обов'язковості реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі документів, необхідних для провадження  містобудівної діяльності;
 • внесення відомостей до містобудівного кадастру на підставі та в  порядку,   визначеному   Законом   України   "Про   регулювання містобудівної діяльності";
 • єдності методології ведення містобудівного кадастру;
 • актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та обґрунтованості інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;
 • відкритості та  доступності   інформації   з   містобудівного кадастру, законності її одержання, поширення і зберігання;
 • безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про об'єкти містобудування, що змінюються;
 • інтероперабельності з  інформаційними  системами   державного земельного  кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать до державних інформаційних ресурсів;
 • координації діяльності суб'єктів містобудівного кадастру, які забезпечують   виробництво,   оновлення,  оброблення,  зберігання, постачання та використання інформаційних  ресурсів  містобудівного кадастру.

ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

геопросторові дані створюються  в  державній  та  місцевих системах  координат  у цифровій формі відповідно до єдиної системи класифікації та кодування об'єктів містобудування.